Professional training / Reconversion program

06 October 2020

Compania noastră organizează și finanțează un program de formare și reconversie profesională pentru personal navigant punte și mașină. Cursurile vor începe din Ianuarie 2021 la Centrul Român pentru Pregătirea și Perfectionareea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV. Funcțiile vizate sunt de marinar, motorist și motorist-fitter fiind necesare cunoștințe de mecanică, electrică, lăcătușerie, sudură, strungarie.

Cursurile necesare, cât și instruirea teoretică și practică vor fi organizate și cheltuilile suportate de societatea noastră. Perioadele de practică efectuate la bordul navelor sunt acoperite de contracte de ambarcare la nivel ITF. Programul de formare facilitează certificarea dumneavoastră, oferindu-vă astfel posibilitatea să activați în cadrul personalului nostru navigant.

Ne adresăm celor care își doresc să înceapă o carieră pe mare sau care vizează o reconversie profesională.

Pentru detalii suplimentare, va rugăm să ne contactați la telefon: 0241.694.894 sau la adresa de email office@histria.ro.

Vă așteptăm în echipa noastră!

Our company organizes and finances a professional training program for deck and engine ratings. The courses will start in January 2021 at the Romanian Center for Training and Development of Naval Transport Personnel - CERONAV. The targeted ranks are ordinary seaman, engine rating and fitter, being required skills of mechanics, electrical, locksmithing, welding, turning.


The necessary courses, as well as the theoretical and practical training, will be organized and the expenses borne by our society. Periods of practice on board our ships are covered by ITF wage contracts. The training program facilitates your certification, thus giving you the opportunity to work in our seafarers pool.


We address those who want to start a career at sea or who are aiming for a professional reconversion.

For additional details, please contact us at: 0241.694.894 or email address office@histria.ro.

We are waiting for you in our team!