Professional training - Reconversion announcement

25 June 2020

HISTRIA SHIPMANAGEMENT SRL, împreună cu companiile armatoare cu care colaborăm, cu sprijinul Șantierului Naval Constanța, al centrelor de formare profesională și al autorităților de certificare, anunță începerea unui nou program de formare și reconversie profesională pentru personal navigant nebrevetat, punte și mașină. Funcțiile vizate de această campanie sunt de marinar, motorist, pompagiu și fitter (sudor, strungar).

Cursurile necesare și instruirea teoretică vor fi organizate prin grija societății noastre, iar perioadele de practică efectuate la bordul navelor noastre sunt acoperite de contracte de ambarcare la nivel ITF. Programul de formare facilitează certificarea dvs. în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă astfel posibilitatea să activați în cadrul personalului nostru navigant pe una din pozițiile vacante.

Anunțul se adresează celor care își doresc să înceapă o carieră pe mare, dar și celor care vizează o reconversie profesională de la alte tipuri de nave la tancuri petroliere.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefon 0241.694.894.

Vă așteptăm în echipa noastră!

HISTRIA SHIPMANAGEMENT SRL, together with the ownership companies we collaborate with, with the support of the Constanta Shipyard, local training centers and certification authorities, announces the start of a new training and retraining program for ratings, deck and engine. The ranks targeted by this campaign are ordinary seaman, able seafarer deck and engine, pumpman and fitter (welder, turner).

The necessary courses and theoretical training will be organized by the care of our company, and the internship periods carried out on board our ships are covered by contracts at ITF wage level. The training program facilitates your certification in the shortest possible time, thus giving you the opportunity to work with our seafarers’ pool on one of the vacancies.

The announcement is addressed to those who want to start a career at sea, but also to those aiming at a professional reconversion from other types of vessels to oil tankers.

For additional details, please contact us at phone 0241.694.894.

We are welcoming you in our team !